Allmänna villkor


1. ALLMÄNT

 Följande villkor och bestämmelser gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du/dig”) hos BOA Sweden AB, hädanefter kallat ”BOA” eller ”vi/oss” på BOA Online (även kallat webbplatsen).

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den som finns på webbplatsen när du gör beställningen. 

 

2. PRISER OCH LEVERANSKOSTNADER

Priser och erbjudanden på webbplatsen är giltiga när de visas, om inga andra specifika villkor anges på webbplatsen. 

Trots att vi anstränger oss för att se till att all information ska vara korrekt, kan vi inte hållas ansvariga för felaktiga priser, skrivfel eller stavfel.

Priserna som visas online omfattar den lagstadgade momsen och leveranskostnader visas i kassan. 

 

3. BESTÄLLNING

Endast personer äldre än 18 år får göra beställningar. Dessutom får beställningen inte göras för kommersiell verksamhet eller eget företagande för dig själv eller tredje part. Leverans av varor sker endast i mindre mängder.

När du har gjort din beställning och lämnat din e-postadress till oss, får du en bekräftelse via e-post om att beställningen har mottagits. Denna bekräftelse utgör inte ett godkännande av din beställning, utan informerar endast om att vi har fått din beställning. Inget köpekontrakt uppstår förrän vi skickar den beställda produkten till dig.

Om vi av någon anledning inte kan fullfölja din beställning meddelar vi dig så fort vi kan. Om betalningen för en beställning har behandlats och vi redan har tagit emot betalning för beställningen, återbetalas beloppet med den betalningsmetod du väljer.

 

4. ÅNGERRÄTT

Om du ändrar dig eller inte är helt nöjd med en vara, kan du ångra eller returnera din beställning utan särskild anledning från den dag beställningen är gjord fram till och med 14 dagar efter mottagandet av det beställda paketet genom att skriftligt meddela och skicka tillbaka varan. Vi kommer att genomföra en återbetalning inom max. 14 dagar från det att vi har mottagit returen, under förutsättning att alla varor är i rimligt gott skick. På följande länk kan du läsa mer om förutsättningar och konsekvenser av ångerrätten.

 

5. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

De varor som levereras till dig förblir BOA’s egendom tills fullständig betalning har erlagts. Så länge egendomen inte officiellt har överlämnats till dig är du skyldig att hantera varorna med största varsamhet.  Om de levererade varorna beslagtas eller påverkas av tredje part, är du skyldig att omedelbart informera oss om detta skriftligen.

 

6. REKLAMATION

Vi erbjuder en reklamationsrätt på 3 år från inköpsdatum noterat på ditt kvitto. För att ett reklamationsärende ska behandlas bör därför kvitto kunna uppvisas. Under den här tiden åtgärdar vi alla fel som faller under den lagstadgade reklamationsrätten. Reklamationsrätten täcker inte skador som uppstår på grund av felaktig användning, normalt slitage eller skador uppkomna genom yttre påverkan. Åtgärd under reklamationsrätten innebär att produkten antingen lagas eller byts ut. 

Om du vill ta upp ett reklamationsärende på en vara inköpt via vår hemsida kontaktar du vår kundservice via mail.

Observera att vi endast tar emot varor som köpts via vår hemsida, www.boa-sweden.se. Varor inköpta via återförsäljare ska vid reklamationsrätten hanteras av respektive inköpsställe som står angivet på ditt kvitto.

 

7. TRANSPORTSKADOR

Om skador uppstår under transporten ska du rapportera synliga skador direkt till det transportföretag som levererade paketet till dig. BOA använder DHL.

 

8. FORCE MAJEURE 

Vi är inte ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor om förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av en händelse som ligger utom vår rimliga kontroll. Sådana händelser inkluderar, utan begränsning, problem med infrastrukturen, myndighetsingripanden, krig, civila oroligheter, kapningar, bränder, översvämningar, olyckor, stormar, strejker, lockouter, terroristattacker eller industriella åtgärder som påverkar oss eller våra leverantörer.

 

9. INTEGRITETSPOLICY

Vi har en integritetspolicy som styr hur dina personliga data behandlas och skyddas av BOA. Läs vår integritetspolicy.

 

10. ÖVERLÅTELSE

BOA förbehåller sig rätten att överlåta krav för förfallna betalningar som har uppstått i samband med varor som levererats till tredje part.

 

11. COPYRIGHT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Utformningen av den här webbplatsen och all text, grafik, information och allt innehåll och annat material som visas på eller går att ladda ned från den här webbplatsen är skyddade av copyright, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning och får inte användas på annat sätt än i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, eller med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

 

12. SLUTBESTÄMMELSER 

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Alla tvister som uppstår ska lyda under det svenska rättsväsendets icke-exklusiva domvärjo.

Om något av dessa villkor befinns vara ogiltigt av domstol eller annan regleringsman ska övriga villkor fortsätta att gälla.