Integritetspolicy


BOA Sweden AB

1. INFORMATION AVSEENDE INHÄMTANDE AV PERSONUPPGIFTER

Information som ges i detta dokument avser insamlandet av personuppgifter i samband med användandet av denna hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

Personuppgiftsansvarig i enlighet med definitionen i artikel 4 punkten 7 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) är BOA Sweden AB, Tulegatan 25, 113 25, Stockholm, Sverige, info@boa-sweden.se  nedan kallat ”Bolaget”. Du kan kontakta följande adress för frågor gällande dataskydd; info@boa-sweden.se.

När du kontaktar oss genom e-post eller genom vårt kontaktformulär sparar vi de personuppgifter som du ger oss (e-postadress, namn och telefonnummer om du angivit detta). Personuppgifterna sparas för att vi ska kunna besvara dina frågor. När vi inte längre behöver personuppgifter kommer vi att ta bort eller begränsa hanteringen av personuppgifterna för det fall att vi måste behålla uppgifterna på grund av krav uppställda i lag.

Om vi använder externa tjänsteleverantörer för att tillse att hemsidan fungerar som den ska eller om vi vill använda dina personuppgifter för reklam kommer vi att informera dig om detta och om hur lång tid uppgifterna sparas.


2. DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter
 • Rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår hantering av dina personuppgifter.


3. INHÄMTANDE AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBSIDA

Om du bara använder vår hemsida utan att registrera dig eller skicka någon information till oss inhämtar vi endast de personuppgifter som din webbläsare skickar till våra servrar. För att du ska kunna få tillgång till vår hemsida samlar vi in nedan angivna uppgifter om dig. Uppgifterna är nödvändiga för att visa vår hemsida och för att garantera dess stabilitet och säkerhet (laglig grund för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) punkten f GDPR):

 • IP adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidsskillnad från GMT
 • Innehåll i förfrågan (särskild sida)
 • Tillgångsstatus/http-statuskod
 • Mängden data som överförs vid varje tillfälle
 • Hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån
 • Webbläsare
 • Operativsystem och gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogram

Utöver de uppgifter som anges ovan sparas även cookies på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare på så sätt att viss information sänds till platsen där en cookie sätts (i detta fall av oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator utan de förbättrar och effektiviserar endast din användarupplevelse.


Användning av cookies & pixlar:

Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik, för reklamändamål och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vid behov kan vi uppdatera den här informationen. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få den senaste informationen om de cookies vi använder på vår webbplats.

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. Om du inte har justerat dina webbläsarinställningar så att webbläsaren inte tillåter cookies kommer cookies att placeras på din enhet så snart du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies, vilken typ av cookie bestäms av den tid cookien lagras på din enhet. De två typerna av cookies är: permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Dessutom skiljer sig cookies från första part (vår domän) mot cookies från tredje part.

Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett visst satt utgångsdatum. Hur lång tid det tar innan cookien raderas varierar beroende på vilket syfte cookien har. Du kan ta bort cookies när du vill genom att gå in på säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Temporära cookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen. Dessa cookies skickas sedan mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas så fort du stänger din webbläsare. Temporära cookies sparar ditt så kallade session-id vilket medför att din dator kan bli igenkänd när du återkommer till webbplatsen.

Cookies från första part (första-parts-cookies) placeras av webbplatsen som du besöker (t.ex. cookies placerade av vår domän för att vår sida skall gå att använda optimalt).

Cookies från tredje part (tredje-parts-cookies) är cookies som placeras på din dator av en annan domän än den på webbplatsen som du besöker. Om du besöker en webbplats och en cookie från en annan domän än den du besöker placeras på din dator, handlar detta om en tredje-parts-cookie.

Vår webbplats använder flera tjänster från tredje part som ibland använder sig av cookies (”Tredje-parts-cookies”). Syftet med dessa tjänster är att tillhandahålla målinriktad reklam baserad på dina intressen, tidigare köp samt besök på webbplatsen. Vi använder även dessa tjänster för att bättre kunna utvärdera reklamkampanjer samt få besök- och köpstatistik på vår webbplats. Inom ramen för dessa tjänster arbetar vi endast med pseudonymiserad data; avidentifierad information om dig (dvs. ditt namn eller din e-postadress) lagras inte i dessa cookies eller pixlar.

Ditt samtycke: Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och besöka vår webbplats, ger du ditt samtycke till våra och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

Kan jag återkalla mitt samtycke? Ja. Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina webbläsarinställningar. Dessutom, om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska eller inte alls.


4. ANDRA FUNKTIONER OCH ERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA

Vi kan komma att använda oss av externa tjänsteleverantörer för att hantera dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna har blivit valda med omsorg och är bundna av våra instruktioner för hanteringen av dina personuppgifter. Vi övervakar deras hantering av personuppgifter på regelbunden basis.

Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till tredje part i samband med särskilda erbjudanden, lotterier, kontraktsavslut eller liknande tjänster tillsammans med samarbetspartners. Du kan få mer information om detta i erbjudandet eller i samband med att du lämnar dina personuppgifter. Om vår tjänsteleverantör eller samarbetspartner bedriver sin verksamhet i ett land utanför EU/EES området kommer vi informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av erbjudandet.


5. ANVÄNDNINGEN AV VÅR WEBBSHOP

För det fall att du vill göra en beställning i vår webbshop är det nödvändigt att du lämnar de personuppgifter som vi kräver av dig för att vi ska kunna hantera din beställning enligt avtalet. Obligatoriska fält för att ingå avtal med oss är särskilt utmärkta, information som inte är särskilt utmärkt är frivillig att lämna. 

För att behandla din beställning samarbetar vi med följande tjänsteleverantör(er) som helt eller delvis hjälper oss med att fullgöra avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

Inom ramen för avtalet kommer de personuppgifter som insamlas av oss att vidarebefordras till det transportföretag som fått i uppdrag att leverera varorna, såvida detta är nödvändigt för själva leveransen. Inom ramen för betalningsprocessen tillhandahåller vi dina betalningsuppgifter till kreditinstitutet i fråga, såvida detta är nödvändigt för betalningsprocessen. Det kan också hända att vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till vårt företags bank. Så länge betalväxlar används kommer vi uttryckligen att upplysa dig om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter är artikel 6, stycke 1, led b i GDPR.

 På grund av civil- och skatterättslig lagstiftning måste vi spara din adress, betalningsuppgifter och beställningsuppgifter under tio års tid. Vi begränsar dock hanteringen av dina personuppgifter efter tre års tid på så sätt att dina personuppgifter endast används för att efterfölja vissa i lag uppställda krav.


6. ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE AV VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Om du har samtyckt till vår hantering av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse får då påverkar för huruvida vi får behandla dina personuppgifter.

Om vi grundar vår hantering på ett annat berättigat intresse kan du återkalla ditt samtycke till vår hantering av dina personuppgifter. Så är fallet om hanteringen av dina personuppgifter inte är nödvändigt för genomförandet av vårt kontrakt med dig.  För det fall att det är fråga om en riktig återkallelse kommer vi att se över situationen och antingen upphöra eller begränsa vår behandling av personuppgifter eller förklara våra skäl för att fortsatt behandla dina personuppgifter.

Du kan återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter för annonsering och analys när du vill. Du kan informera oss om din återkallelse genom att kontakta oss genom att skicka ett meddelande enligt de kontaktuppgifter som angivits i det rättsliga meddelandet.


7. ANALYS AV HEMSIDAN

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom cookien överförs generellt sätt till Googles servar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverat för hemsidan kommer din IP-adress först att bli förkortad av Google inom EU/EES-området innan den överförs till USA, vilket innebär att det inte gå att koppla IP-adressen till dig. Endast i exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen överföras till Googles servrar i USA och förkortas där. På Bolagets vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, framställa rapporter över dina aktiviteter på hemsidan samt tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av hemsidan för Bolagets räkning.

IP-adress som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte sammankopplad med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns det dock risk att du inte kan använda alla funktioner på denna hemsida. Du kan förhindra att data som inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) från Google samt hanteringen av den datan av Google. Detta gör du genom att ladda ned och installera ett plug-in (insticksprogram) för din webbläsare som du kan hämta på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att kunna förbättra hemsidan. Vi använder den statistik som erhålls från hemsidan för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA vill vi upplysa om att Google är med och följer reglerna i EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den lagliga grunden för behandlingen av Google Analytics är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning: http://www.google.com/analytics/terms/se.html; översikt av dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv, dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Hemsidan använder sig även av Google Analytics för att spåra din trafik mellan olika enheter genom ett användar-id. Du kan deaktivera denna spårning genom att klicka på länken Google tracking Opt-out som finns längst ner på hemsidan.

Vi använder även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie, för närvarande:

 • Facebook
 • Google analytics

Adresser till respektive tjänsteleverantör och deras information om dataskydd kan du hitta nedan.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; mer information om dataskydd: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/privacy/partners. Google har åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Den här sidan uppdaterades senast 2022-05-08.